/ Druk. / Print. /

/ Cëräsüs. /

/ Projekt to jedno, ale wydruk to drugie. Dopiero te dwie rzeczy sprawiają, że coś staje się „dziełem sztuki”. Mam to szczęście, że niedaleko mnie znajduje się drukarnia butikowa Cerasus, miejsce skupiające się na niskonakładowych, wysokojakościowych wydrukach na maszynach i przy użyciu oryginalnych tonerów Canona. Dla mnie, jako artysty nie ma lepszego wsparcia w kwestii jakości wydruków. To jest top of the top. [Zrobię niedługo z nimi jakiś filmik, to sami ich poznacie.] /

/ Design is one thing, but printing is another. Only these two things make something a / unique piece of art. I am lucky that there is a Cerasus boutique printing house near me, a place focusing on low-volume, high-quality prints using machines and original Canon toners. For me, as an artist, there is no better support in terms of print quality. They are top of the top. [I will make a video soon so you will get to know them better.] /

/ Fot. / Cëräsüs. /

/ Papier 01. / Paper 01. /

/ Hahnemühle. /

/ Kolejna sprawa - papier… Próbowaliśmy wielu rozwiązań od kilku zaufanych producentów. Chcieliśmy mieć pewność, że drukujemy na czymś, co zachowuje i chroni kolory oryginalnego projektu, a więc posiada pełną certyfikację, a z drugiej strony ma swoją gramaturę, dzięki czemu jest trwalsze. Wybór padł na Hahnemühle German Etching 310 g. Niemiecka jakość od 1584 roku. Zero wątpliwości, ale i zero taryfy ulgowej - takie rzeczy są droższe niż wydruk w Rossmannie. /

/ Another thing - paper... We tried many solutions from several trusted manufacturers. We wanted to make sure that we were printing on something that preserve and protect the colors of the original design, fully certified, and has its own grammature, making it more durable. The choice is Hahnemühle German Etching 310 g. German quality since 1584. No doubts, but also no discounts - such things simply have to be expensive. /

/ Specyfikacja. / Specification. /

/ Papier 02. / Paper 02. /

/ White Velvet. /

/ Z drugiej strony wiem, że nie każdego stać na taki produkt. Dla tych wszystkich wybrałem alternatywne rozwiązanie - papier nieco lżejszy, bez certyfikacji i z domieszką włókien, ale równie jakościowy - Solution White Velvet (Fibre) 270 g. /

/ On the other hand, I know that not everyone can afford such a product. For all of these, I chose an alternative solution - a slightly lighter paper, without certification and with an admixture of fibers, but of equal quality - Solution White Velvet (Fiber) 270 g. /

/ Dowód. / Proof. /

/ Certyfikat. / Certification. /

/ Każda praca jest sygnowana moim logo oraz datą powstania oryginalnej grafiki. Dodatkowo każdy wydruk jest ręcznie podpisany tym pięknym rOtringiem, którego widzicie na zdjęciach. Wreszcie, każda praca ma osobno dołączoną kopertę z drukowaną wersją certyfikatu. Prace są zwinięte w rulon i wkładane do wytrzymałej, kartonowej tuby, dzięki czemu docierają do Ciebie nienaruszone i uśmiechnięte. /

/ Each work is signed with my logo and the date of creation of the original graphic. Additionally, each print is hand-signed with the beautiful rOtring you see in the photos. Finally, each work has a separate envelope attached with a printed version of the certificate. The works are rolled and placed in a durable cardboard tube, so they reach you intact and happy. /