/ Zechciej obejrzeć moją twórczość, Milordzie. / Please take a look at the gallery, Milord. /